Riksdagens protokoll 2008/09:75 Måndagen den 23 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:75

Riksdagens protokoll

2008/09:75

Måndagen den 23 februari

Kl. 13:00 - 14:29

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 februari. 

2 § Särskild debatt om försvarspolitiken

Anf. 1 Försvarsminister STEN TOLGFORS (m):

Herr talman! Regeringen bedriver en ansvarsfull försvarspolitik inriktad på att kraftigt öka landets försvarsförmåga genom att skapa ett försvar som går att använda här och nu och där det behövs i landet, i närområdet och utanför närområdet. Vi kommer i det nya försvaret att använda varje skattekrona betydligt effektivare än i dag. Vi planerar utifrån oförändrade försvarsanslag, och vi avvisar oppositionens kraftiga försvarsnedskärningar. 

Svensk säkerhets- och försvarspolitik är inne i en period av betydande utveckling. Den säkerhetspolitiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.