Riksdagens protokoll 2008/09:67 Tisdagen den 10 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:67

Riksdagens protokoll

2008/09:67

Tisdagen den 10 februari

Kl. 13:30 - 22:14

1 § Meddelande om val

Förste vice talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum
onsdagen den 11 februari.

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2008/09:307

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:307 Utveckling av näringslivet i Sollefteå  

av Eva Sonidsson (s)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 27 februari 2009. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 4 februari 2009 
Näringsdepartementet  
Maud Olofsson (c) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

3 § Svar på interpellation 2008/09:245 om Specialfastigheter

Anf.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.