Riksdagens protokoll 2008/09:64 Onsdagen den 28 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:64

Riksdagens protokoll

2008/09:64

Onsdagen den 28 januari

Kl. 09:00 - 16:10

1 § Aktuell debatt: Situationen i Gaza

Anf. 1 HANS LINDE (v):

Herr talman! Vänsterpartiet begärde en aktuell debatt om Gaza den 8 januari. Vi gjorde det utifrån den bestörtning och den sorg vi kände över Israels grova och omfattande brott mot Gazas befolkning. 

Men vi gjorde det också utifrån den frustration vi kände över den borgerliga regeringens agerande här i Sverige, där varken utrikesministern eller statsministern lyckades ta orden folkrätt, mänskliga rättigheter eller fördöma i sin mun i något av de officiella uttalanden som gjorts. Samma frustration kände vi över EU:s flathet och ursäktanden inför Israels krigsförbrytelser. 

Nu har Israel, åtminstone tillfälligt, avbrutit sin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.