Riksdagens protokoll 2008/09:63 Tisdagen den 27 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:63

Riksdagens protokoll

2008/09:63

Tisdagen den 27 januari

Kl. 13:30 - 21:10

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 20 och den 21 januari. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att följande voteringstider tillkommit: 

onsdagen den 28 januari kl. 16.00 

onsdagen den 11 februari kl. 16.00 

torsdagen den 12 februari kl. 16.00 

torsdagen den 19 februari kl. 16.00 

onsdagen den 25 februari kl. 16.00 

torsdagen den 26 februari kl. 16.00 

Voteringen onsdagen den 18 februari kl. 16.00 skulle utgå.  

Andre vice talmannen meddelade vidare att
måndagen den 23 februari kl 15.00
hade bordläggningsplenum tillkommit. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.