Riksdagens protokoll 2008/09:57 Torsdagen den 15 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:57

Riksdagens protokoll

2008/09:57

Torsdagen den 15 januari

Kl. 14:00 - 21:39

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Ingvar Svensson
(kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Tredje vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Holger Gustafsson som ledamot i EU-nämnden och Irene Oskarsson som suppleant i EU-nämnden. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till  

ledamot i EU-nämnden

Holger Gustafsson (kd) 

suppleant i EU-nämnden

Irene Oskarsson (kd) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:207

Till riksdagen  

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida