Riksdagens protokoll 2008/09:55 Tisdagen den 13 januari

Riksdagens protokoll 2008/09:55

Riksdagens protokoll

2008/09:55

Tisdagen den 13 januari

Kl. 13:30 - 19:43

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 15–19 december. 

2 § Avsägelser

Talmannen meddelade  

att
Lage Rahm
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet,  

att
Mats Pertoft
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet,  

att
Helena Leander
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och  

att
Tina Ehn
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden

Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Mats Pertoft som suppleant i finansutskottet, Helena Leander
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.