Riksdagens protokoll 2008/09:52 Torsdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2008/09:52

Riksdagens protokoll

2008/09:52

Torsdagen den 18 december

Kl. 10:00 - 22:51

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Wiwi-Anne Johansson som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Wiwi-Anne Johansson (v) 

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Anneli Särnblad
(s) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 10–31 januari 2009. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Hans Unander
(s) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Anneli Särnblad. 

4 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.