Riksdagens protokoll 2008/09:50 Tisdagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2008/09:50

Riksdagens protokoll

2008/09:50

Tisdagen den 16 december

Kl. 10:00 - 22:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jan Emanuel Johansson som suppleant i justitieutskottet under Maryam Yazdanfars ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 16 december 2008–1 februari 2009
till 

suppleant i justitieutskottet

Jan Emanuel Johansson (s) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:176

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:176 Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida