Riksdagens protokoll 2008/09:47 Torsdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2008/09:47

Riksdagens protokoll

2008/09:47

Torsdagen den 11 december

Kl. 10:00 - 20:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 december. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
tisdagen den 16 december
skulle interpellationssvar tidigareläggas till
kl. 10.00


Informationen från regeringen kl. 13.30 skulle kvarstå. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:164

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:164 Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa  

av Raimo Pärssinen (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 20 januari 2009. 

Skälen till dröjsmålet är sedan tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.