Riksdagens protokoll 2008/09:35 Tisdagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2008/09:35

Riksdagens protokoll

2008/09:35

Tisdagen den 25 november

Kl. 13:30 - 21:00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Förste vice talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Helena Bargholtz som suppleant i EU-nämnden. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Helena Bargholtz (fp) 

3 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut den 11 november respektive
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.