Riksdagens protokoll 2008/09:33 Fredagen den 21 november

Riksdagens protokoll 2008/09:33

Riksdagens protokoll

2008/09:33

Fredagen den 21 november

Kl. 09:00 - 13:17

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att f.d. riksdagsledamoten
Per Landgren
avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Svar på interpellationerna 2008/09:37–41, 43, 45 och 56 om Palestina och Israel

Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Herr talman! Ameer Sachet, Monica Green, Peter Hultqvist, Tone Tingsgård, Christina Zedell, Thomas Strand, Marie Granlund och Hans Linde har alla ställt frågor som rör den israelisk-palestinska konflikten och regeringens Mellanösternpolitik. Jag väljer att besvara de åtta interpellationerna i ett sammanhang. En samlad debatt i kammaren har sitt värde. 

Det finns anledning att hysa förhoppningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.