Riksdagens protokoll 2008/09:28 Fredagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2008/09:28

Riksdagens protokoll

2008/09:28

Fredagen den 14 november

Kl. 09:00 - 12:11

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:91

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:91 Turismens effekter 

av Bodil Ceballos (mp) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 november 2008. 

Skälet till dröjsmålet är utlandsresor. 

Stockholm den 11 november 2008 
Utrikesdepartementet 

Ewa Björling

Interpellation 2008/09:101

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:101 Utvecklingen i den kommunala sektorn  

av Monica Green (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 december 2008. 

Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden som inte gått att ändra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.