Riksdagens protokoll 2008/09:25 Tisdagen den 11 november

Riksdagens protokoll 2008/09:25

Riksdagens protokoll

2008/09:25

Tisdagen den 11 november

Kl. 13:30 - 23:00

1 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Per Bolund
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och att
Johan Pehrson
(fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Tina Ehn som suppleant i EU-nämnden och att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Carl B Hamilton som suppleant i riksbanksfullmäktige. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till  

suppleant i EU-nämnden

Tina Ehn (mp) 

suppleant i riksbanksfullmäktige

Carl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.