Riksdagens protokoll 2008/09:16 Tisdagen den 21 oktober

Riksdagens protokoll 2008/09:16

Riksdagens protokoll

2008/09:16

Tisdagen den 21 oktober

Kl. 13:30 - 19:55

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 14 och 15 oktober. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Johan Pehrson
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet, att
Urban Ahlin
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i den svenska delegationen till Parlamentariska församlingen i konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, samt att
Eva Sonidsson
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Carl B Hamilton som ledamot i finansutskottet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.