Riksdagens protokoll 2008/09:139 Torsdagen den 20 augusti

Riksdagens protokoll 2008/09:139

Riksdagens protokoll

2008/09:139

Torsdagen den 20 augusti

Kl. 13:00 - 16:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 augusti. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Liza-Maria Norlin
(kd) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 17 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Jan Erik Ågren (kd).  

3 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Liza-Maria Norlin
(kd) ansökt om ledighet under tiden den 31 augusti 2009–31 januari 2010.  

Kammaren biföll denna ansökan.  

Tredje vice talmannen anmälde att
Jan Erik Ågren
(kd) skulle tjänstgöra som ersättare för Liza-Maria Norlin. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Tredje vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.