Riksdagens protokoll 2008/09:138 Torsdagen den 13 augusti

Riksdagens protokoll 2008/09:138

Riksdagens protokoll

2008/09:138

Torsdagen den 13 augusti

Kl. 13:00 - 14:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 18, 22 och 23 juni. 

2 § Anmälan om interpellationer

Talmannen anmälde att under tiden den 30 juli–12 augusti hade 17 interpellationer framställts. 

Interpellationerna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 15 september. 

3 § Anmälan om skriftliga frågor med skriftliga svar

Talmannen meddelade att under tiden den 24 juni–12 augusti hade 90 skriftliga frågor framställts samt att det under samma tid hade inkommit 64 svar på skriftliga frågor. 

Frågorna och svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 15 september. 

4 § Anmälan om namnändring

Talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.