Riksdagens protokoll 2008/09:136 Måndagen den 22 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:136

Riksdagens protokoll

2008/09:136

Måndagen den 22 juni

Kl. 13:00 - 14:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 15 och 16 juni. 

2 § Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Från statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagens talman 

Förändringar i regeringens sammansättning

Jag har i dag med verkan från och med den 18 juni 2009 fattat följande beslut angående regeringens sammansättning.  

Lars Leijonborg entledigas som statsråd.  

Tobias Krantz förordnas att vara statsråd. 

Stockholm den 17 juni 2009 

Fredrik Reinfeldt

Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Anmälan om ersättare för statsråd

Andre vice talmannen anmälde att
Emma Löfdahl Landberg
(fp) inträtt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.