Riksdagens protokoll 2008/09:131 Fredagen den 12 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:131

Riksdagens protokoll

2008/09:131

Fredagen den 12 juni

Kl. 09:00 - 17:17

1 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Lind som suppleant i försvarsutskottet och socialförsäkringsutskottet under Magdalena Streijfferts ledighet.  

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 7 augusti 2009–15 februari 2010
till 

suppleant i försvarsutskottet

Björn Lind (s) 

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Björn Lind (s) 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2008/09:FPM128 EU:s årsbudget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.