Riksdagens protokoll 2008/09:130 Torsdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:130

Riksdagens protokoll

2008/09:130

Torsdagen den 11 juni

Kl. 10:00 - 18:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Roland Bäckman
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utbildningsutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Jan Emanuel Johansson som suppleant i utbildningsutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i utbildningsutskottet

Jan Emanuel Johansson (s) 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.