Riksdagens protokoll 2008/09:13 Onsdagen den 15 oktober

Riksdagens protokoll 2008/09:13

Riksdagens protokoll

2008/09:13

Onsdagen den 15 oktober

Kl. 09:00 - 21:03

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 MONA SAHLIN (s):

Herr talman! Sverige har en samhällsmodell byggd på sammanhållning och solidaritet – den svenska modellen. Där har vi hittills hämtat vår styrka i den internationella konkurrensen. Kunskap, trygghet och rättvisa har varit vårt avstamp för en stark utveckling. 

Nu är det tuffa tider för många löntagare och företag i Sverige. Då är det politikens uppgift att vara tydlig kring problemen men framför allt att visa på möjligheter och lösningar, en väg ut, en väg framåt. För min del ska jag försöka vara tydlig, både i min kritik mot regeringen och i de svar som vi socialdemokrater har.  

Finanskrisen är allvarlig. När kriser sprider sig från land
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.