Riksdagens protokoll 2008/09:123 Måndagen den 25 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:123

Riksdagens protokoll

2008/09:123

Måndagen den 25 maj

Kl. 11:00 - 12:42

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 15 och 18 maj. 

2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade 

att
tisdagen den 26 maj
skulle interpellationssvar börja
kl. 13.00
och att kammaren denna dag inte skulle göra något uppehåll för gruppmöten kl. 16.00–18.00, 

att
torsdagen den 4 juni kl. 17.00
skulle bordläggningsplenum

utgå och 

att
fredagen den 5 juni kl. 14.00
skulle bordläggningsplenum tillkomma. 

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.