Riksdagens protokoll 2008/09:121 Tisdagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:121

Riksdagens protokoll

2008/09:121

Tisdagen den 19 maj

Kl. 13:00 - 15:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 maj. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att onsdagen den 20 maj skulle votering äga rum
kl. 9.00
samt
efter debattens slut i betänkande 2008/09:KrU9


3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:488

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:488 Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig 

av Amineh Kakabaveh (v) 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 8 juni 2009. 

Skälet till dröjsmålet är utlandsresor. 

Stockholm den 7 maj 2009 
Utrikesdepartementet 

Carl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.