Riksdagens protokoll 2008/09:12 Tisdagen den 14 oktober

Riksdagens protokoll 2008/09:12

Riksdagens protokoll

2008/09:12

Tisdagen den 14 oktober

Kl. 13:30 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 2, 3 och 7 oktober. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Finn Bengtsson som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Lars Hjälmered som personlig suppleant för Finn Bengtsson i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till 

ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Finn Bengtsson (m) 

personlig suppleant för Finn Bengtsson i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Lars
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.