Riksdagens protokoll 2008/09:103 Tisdagen den 21 april

Riksdagens protokoll 2008/09:103

Riksdagens protokoll

2008/09:103

Tisdagen den 21 april

Kl. 13:30 - 21:55

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 14 och 15 april. 

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 23 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Lars Leijonborg (fp), statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m), statsrådet Åsa Torstensson (c), statsrådet Cecilia Malmström (fp), kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m). 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:439

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:439 Arbetslivsforskning på reträtt 

av Thomas Strand (s) 

Interpellationen kommer att besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.