Riksdagens protokoll 2007/08:82 Tisdagen den 25 mars

Riksdagens protokoll 2007/08:82

Riksdagens protokoll

2007/08:82

Tisdagen den 25 mars

Kl. 13:30 - 00:04

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 mars. 

2 § Anmälan om deputerad

Talmannen meddelade att sammansatta justitie- och socialutskottet anmält att
Helena Bouveng
(m) valts till deputerad från och med den 13 mars.  

3 § Anmälan om suppleant i sammansatta justitie- och socialutskottet

Talmannen meddelade att sammansatta justitie- och socialutskottet anmält att
Ulrika Karlsson
i Uppsala

(m) valts till suppleant från och med den 13 mars. 

4 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 27 mars kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Utbildningsminister Jan Björklund (fp), statsrådet Maria Larsson (kd),
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.