Riksdagens protokoll 2007/08:73 Onsdagen den 5 mars

Riksdagens protokoll 2007/08:73

Riksdagens protokoll

2007/08:73

Onsdagen den 5 mars

Kl. 09:00 - 18:07

1 § Anmälan om val av vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

Tredje vice talmannen anmälde att
Veronica Palm
(s) valts till vice ordförande i socialförsäkringsutskottet från och med den 19 februari.  

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:394

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:394 Statsråds deltagande i exklusiva arrangemang 

av Peter Hultqvist (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 mars 2008. 

Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden som inte har gått att ändra på. 

Stockholm den 26 februari 2008 
Finansdepartementet 
Anders Borg (m) 
Enligt uppdrag 

Lilian
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.