Riksdagens protokoll 2007/08:62 Tisdagen den 12 februari

Riksdagens protokoll 2007/08:62

Riksdagens protokoll

2007/08:62

Tisdagen den 12 februari

Kl. 13:30 - 20:36

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 29 och 31 januari samt för den 1 februari. 

2 § Meddelande om aktuell debatt

Talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om fiskeripolitiken anordnas
torsdagen den 14 februari kl. 12.00


Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen 

Begäran om aktuell debatt om fiskeripolitiken

Enligt ICES (Internationella rådet för havsforskning) är åtta av tio fiskbestånd i europeiska vatten överfiskade. Fångsterna är upp till fem gånger högre än vad de borde vara inom ramen för ett hållbart fiske. För en rad arter och bestånd rekommenderar ICES ett totalt fiskestopp.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.