Riksdagens protokoll 2007/08:53 Torsdagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2007/08:53

Riksdagens protokoll

2007/08:53

Torsdagen den 17 januari

Kl. 12:00 - 17:42

1 § Utökning av antalet suppleanter i civilutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i civilutskottet skulle utökas från 23 till 24. 

Kammaren medgav denna utökning. 

2 § Val av extra suppleant i civilutskottet

Företogs val av extra suppleant i civilutskottet.  

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i civilutskottet

Börje Vestlund (s) 

3 § Aktuell debatt: Framtidens järnväg

Anf. 1 PETER ERIKSSON (mp):

Fru talman! Så här mycket bensin, som jag har i den här lilla burken, går det åt mellan Göteborg och Stockholm om man åker tåg. Vakterna skulle aldrig släppa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.