Riksdagens protokoll 2007/08:38 Torsdagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2007/08:38

Riksdagens protokoll

2007/08:38

Torsdagen den 6 december

Kl. 12:00 - 20:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till försvarsutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Eva Sonidsson som suppleant i försvarsutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i försvarsutskottet

Eva Sonidsson (s) 

3 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade 

att
tisdagen den 18 december
skulle inget uppehåll för partiernas gruppmöten göras och 

att
torsdagen den 20 december
skulle interpellationsdebatter inledas 30 minuter efter avslutningen, dock tidigast kl. 14.00. 

Meddelandet hade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.