Riksdagens protokoll 2007/08:31 Tisdagen den 27 november

Riksdagens protokoll 2007/08:31

Riksdagens protokoll

2007/08:31

Tisdagen den 27 november

Kl. 13:30 - 21:49

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 20 och 21 november. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att
torsdagen den 29 november
skulle votering äga rum efter debattens slut, ca kl. 12.00, och inte kl. 17.00 som tidigare aviserats. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid
frågestunden torsdagen den 29 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Finansminister Anders Borg (m), statsrådet Lars Leijonborg (fp), miljöminister Andreas Carlgren (c), socialminister Göran Hägglund (kd) och utbildningsminister Jan Björklund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.