Riksdagens protokoll 2007/08:28 Onsdagen den 21 november

Riksdagens protokoll 2007/08:28

Riksdagens protokoll

2007/08:28

Onsdagen den 21 november

Kl. 09:00 - 17:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet och civilutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Mats Einarsson som suppleant i konstitutionsutskottet och civilutskottet under Pernilla Zethraeus fortsatta ledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 1 december 2007–15 februari 2008
till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Mats Einarsson (v) 

suppleant i civilutskottet

Mats Einarsson (v) 

3 § Meddelande om val

Tredje vice talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum
torsdagen den 22 november
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.