Riksdagens protokoll 2007/08:14 Tisdagen den 23 oktober

Riksdagens protokoll 2007/08:14

Riksdagens protokoll

2007/08:14

Tisdagen den 23 oktober

Kl. 13:30 - 21:43

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 16 och 17 oktober. 

2 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Ärade ledamöter! Vid det informella toppmötet i Lissabon kunde medlemsstaterna ge sitt politiska godkännande av det nya reformfördraget. Därmed har Europeiska unionen tagit ett viktigt steg i rätt riktning. Det är en stor lättnad att vi efter många år av diskussioner och förhandlingar äntligen kan sätta punkt för vad som måste beskrivas som en inåtvänd fördragsdiskussion. 

Med det nya fördraget på plats kommer EU att kunna arbeta mer effektivt och bättre kunna fokusera på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.