Riksdagens protokoll 2007/08:138 Torsdagen den 28 augusti

Riksdagens protokoll 2007/08:138

Riksdagens protokoll

2007/08:138

Torsdagen den 28 augusti

Kl. 13:00 - 21:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 augusti.  

2 § Meddelande om information från regeringen

Tredje vice talmannen meddelade att
tisdagen den 2 september kl. 11.00
skulle utrikesminister Carl Bildt (m) lämna information om konflikten mellan Georgien och Ryssland. 

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:836

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:836 Insatser mot löne- och villkorsdumpning  

av Sylvia Lindgren (s) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 11 september 2008. 

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.