Riksdagens protokoll 2007/08:136 Torsdagen den 14 augusti

Riksdagens protokoll 2007/08:136

Riksdagens protokoll

2007/08:136

Torsdagen den 14 augusti

Kl. 13:00 - 17:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 18, 19, 23 och 24 juni. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Veronica Palm som ledamot i krigsdelegationen och Renée Jeryd som suppleant i utbildningsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till 

ledamot i krigsdelegationen

Veronica Palm (s) 

suppleant i utbildningsutskottet

Renée Jeryd (s) 

3 § Anmälan om interpellationer

Tredje vice talmannen anmälde att under tiden den 31 juli–13 augusti hade 33 interpellationer framställts. 

Interpellationerna redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.