Riksdagens protokoll 2007/08:134 Måndagen den 23 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:134

Riksdagens protokoll

2007/08:134

Måndagen den 23 juni

Kl. 10:00 - 13:06

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 juni. 

2 § Svar på interpellation 2007/08:706 om stöd för introduktion och delaktighet

Anf. 1 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att introduktion och delaktighet i det svenska samhället inte ska förhindras av avsaknaden av ID-kort. 

Jag instämmer med Eva-Lena Jansson om att tillgång till ID-kort är viktigt för människors möjlighet till introduktion och delaktighet i det svenska samhället. En särskild utredare har också lämnat förslag till lösning på hur personer som är folkbokförda i Sverige ska kunna få ett ID-kort
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.