Riksdagens protokoll 2007/08:13 Fredagen den 19 oktober

Riksdagens protokoll 2007/08:13

Riksdagens protokoll

2007/08:13

Fredagen den 19 oktober

Kl. 09:00 - 17:00

1 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut den 27 september respektive den 2 oktober 2007 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2007/08:7
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
, en aviserad proposition om svenskt deltagande i en fredsfrämjande EU-insats i Tchad och en aviserad skrivelse om en nationell strategi för svenskt deltagande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.