Riksdagens protokoll 2007/08:121 Tisdagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:121

Riksdagens protokoll

2007/08:121

Tisdagen den 3 juni

Kl. 09:00 - 18:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 maj. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Sven-Erik Österberg
(s) avsagt sig uppdraget som vice ordförande och ledamot i arbetsmarknadsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om särskild företrädare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp enligt 1 kap 5 § riksdagsordningen anmält
Sven-Erik Österberg
som särskild företrädare för partigruppen. 

4 § Meddelande om val

Tredje vice talmannen meddelade att vid sammanträdet
onsdagen den 4 juni
skulle val till Statsrådsarvodesnämnden äga rum. 

5 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.