Riksdagens protokoll 2007/08:120 Måndagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:120

Riksdagens protokoll

2007/08:120

Måndagen den 2 juni

Kl. 10:00 - 20:46

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 maj. 

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Pernilla Zethraeus
(v) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 2–30 juni. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Amineh Kakabaveh
(v) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Pernilla Zethraeus. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Amineh Kakabaveh som suppleant i konstitutionsutskottet och civilutskottet under Pernilla Zethraeus fortsatta ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 2–30 juni
till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Amineh Kakabaveh (v) 

suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida