Riksdagens protokoll 2007/08:108 Fredagen den 9 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:108

Riksdagens protokoll

2007/08:108

Fredagen den 9 maj

Kl. 09:00 - 16:16

1 § Anmälan om kompletteringsval till krigsdelegationen

Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Hillevi Engström som ledamot i krigsdelegationen. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i krigsdelegationen

Hillevi Engström (m) 

2 § Svar på interpellation 2007/08:555 om Sveriges förhållande till ESK-rättigheterna

Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att skynda på förhandlingarna om ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen, om jag avser att ge de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samma värde som de medborgerliga och politiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.