Riksdagens protokoll 2007/08:105 Tisdagen den 6 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:105

Riksdagens protokoll

2007/08:105

Tisdagen den 6 maj

Kl. 13:30 - 20:01

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:594

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:594 Värdig äldreomsorg för homo- och bisexuella 

av Eva Olofsson (v) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 23 maj 2008. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  

Stockholm den 17 april 2008 
Socialdepartementet 
Maria Larsson (kd) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2007/08:604

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:604 Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 

av Morgan Johansson (s) 

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.