Riksdagens protokoll 2007/08:10 Tisdagen den 16 oktober

Riksdagens protokoll 2007/08:10

Riksdagens protokoll

2007/08:10

Tisdagen den 16 oktober

Kl. 13:30 - 22:29

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 2 och 4 oktober. 

2 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Karin Granbom
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och att
Fredrik Malm
(fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.  

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Christer Winbäck som ledamot i EU-nämnden, Tobias Krantz som suppleant i socialförsäkringsutskottet samt Karin Granbom som suppleant i EU-nämnden. 

Tredje vice talmannen meddelade vidare att Moderata samlingspartiets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.