Riksdagens protokoll 2006/07:90 Fredagen den 13 april

Riksdagens protokoll 2006/07:90

Riksdagens protokoll

2006/07:90

Fredagen den 13 april

Kl. 09:00 - 12:34

1 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Christina Andersson som suppleant i finansutskottet under Roger Tiefensees ledighet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 18 april–29 juli
till  

suppleant i finansutskottet

Christina Andersson (c) 

2 § Meddelande om allmän debattimme

Förste vice talmannen meddelade att allmän debattimme skulle äga rum
onsdagen den 18 april kl. 9.00


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter.  

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  

Interpellation 2006/07:466

Till riksdagen 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.