Riksdagens protokoll 2006/07:80 Torsdagen den 22 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:80

Riksdagens protokoll

2006/07:80

Torsdagen den 22 mars

Kl. 12:00 - 17:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 mars. 

2 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Jan Andersson
(c) anmält ändrat slutdatum för sin ledighet, från den 31 mars till
den 15 juli


Andre vice talmannen anmälde att
Kristin Oretorp
(c) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Jan Andersson. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Kristin Oretorp som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet under Jan Anderssons fortsatta ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
till och med den 15 juli
till 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.