Riksdagens protokoll 2006/07:76 Fredagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:76

Riksdagens protokoll

2006/07:76

Fredagen den 16 mars

Kl. 09:00 - 12:55

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Maria Wetterstrand
(mp) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 19 mars varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christopher Ödmann. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i utskott

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: 

från 22 till 23 i civilutskottet  
från 25 till 26 i utrikesutskottet  
från 21 till 22 i socialförsäkringsutskottet  
från 22 till 23 i socialutskottet  
från 26 till 27 i kulturutskottet  
från 23 till 24 i utbildningsutskottet  
från 23 till 24 i trafikutskottet 
från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.