Riksdagens protokoll 2006/07:64 Onsdagen den 21 februari

Riksdagens protokoll 2006/07:64

Riksdagens protokoll

2006/07:64

Onsdagen den 21 februari

Kl. 09:00 - 16:25

1 § Aktuell debatt: Statliga bolag

Anf. 1 THOMAS ÖSTROS (s):

Herr talman! Regeringen vill sälja ut statliga företag till ett värde om minst 150 miljarder kronor, men sannolikt ännu mer, under mandatperioden. Den första försäljningslistan har presenterats: Telia Sonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin Sprit. Men regeringen har deklarerat att det bara är början. Målet är att alla företag som verkar på konkurrensutsatta marknader ska säljas ut. 

Herr talman! När jag ser hur utförsäljningsminister Mats Odell agerar sedan han blev utnämnd blir jag djupt bekymrad. Man kan dock inte klaga på entusiasmen. Statsrådet gör en tidig höstturné bland landets riskkapitalbolag där han förkunnar att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.