Riksdagens protokoll 2006/07:51 Fredagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2006/07:51

Riksdagens protokoll

2006/07:51

Fredagen den 19 januari

Kl. 09:00 - 13:58

1 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Katarina Erlingson
(c) anhållit om entledigande från uppdraget som ersättare för riksdagsledamot. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 25 januari kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (m). 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:168

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:168 E 22 

av Krister Örnfjäder (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 januari 2007. 

Skälet till dröjsmålet är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.