Riksdagens protokoll 2006/07:49 Onsdagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2006/07:49

Riksdagens protokoll

2006/07:49

Onsdagen den 17 januari

Kl. 09:00 - 12:47

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):

Herr talman! Ärade ledamöter! I dag för precis fyra månader sedan röstade svenska folket fram en alliansregering. För väldigt många gav det hopp om förändring, en känsla som av en del har beskrivits som att andas ny frisk luft. 

Det är en känsla som stannar kvar hos väldigt många. Det är ett skifte som väcker förhoppningar. Det är ett skifte som leder till att människor ser annorlunda på sin tillvaro. För väldigt många har det varit positivt. För en del andra är det naturligtvis mer hotande, nervöst avvaktande. Men det var ett viktigt beslut som svenska folket fattade för fyra månader sedan. 

Sedan har vi haft en höst med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.