Riksdagens protokoll 2006/07:46 Torsdagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2006/07:46

Riksdagens protokoll

2006/07:46

Torsdagen den 21 december

Kl. 12:45 - 17:45

1 § Statsbudget för 2007

Föredrogs  

finansutskottets betänkande 2006/07:FiU10 
Statsbudget för 2007. 

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast
en
bordläggning.  

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.  

Beslut

FiU10 Statsbudget för 2007 
Kammaren biföll utskottets förslag. 

2 § Avslutning

Anf. 1 TALMANNEN:

Högt ärade ledamöter! Den första delen av den nya mandatperioden är till ända. Ni som är nya här har nu introducerats till rum, telefoner, datorer, utskott och mycket mer. 

Arbetet i kammaren har kommit i gång väl och börjar fungera alldeles utomordentligt.  

Under den allmänna motionstiden väcktes färre motioner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.