Riksdagens protokoll 2006/07:24 Tisdagen den 21 november

Riksdagens protokoll 2006/07:24

Riksdagens protokoll

2006/07:24

Tisdagen den 21 november

Kl. 13:30 - 16:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 14 och 15 november.  

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 23 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Miljöminister Andreas Carlgren (c), statsrådet Mats Odell (kd), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c), statsrådet Sven Otto Littorin (m) och statsrådet Cecilia Malmström (fp). 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2006/07:53

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:53 Svenskt stöd till Spanien 

av Bodil Ceballos (mp) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.