Riksdagens protokoll 2006/07:131 Torsdagen den 21 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:131

Riksdagens protokoll

2006/07:131

Torsdagen den 21 juni

Kl. 09:00 - 14:56

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 juni. 

2 § Meddelande om riksmötet 2007/08

Talmannen meddelade att riksdagsstyrelsen föreslagit att riksmötet 2007/08 skulle inledas
tisdagen den 18 september


Kammaren biföll detta förslag.  

3 § Meddelande om försök med interpellationer under augusti och september

Talmannen meddelade att ett meddelande om försök med interpellationer under augusti och september delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Svar på interpellation 2006/07:515 om oljebolagens investeringar i Sudan

Anf. 1 Statsrådet STEN TOLGFORS (m):

Herr talman! Peter Eriksson har med hänvisning till en debattartikel i DN av Joschka Fischer den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.